שאילתות מס הכנסה - Agaev Edgar, CPA - אגייב אדגר, רואה חשבון

שאילתות מס כנסות


במהלך טיפול בלקוחות אנו כרואי חשבון יכולים לעזר בגישה ישירה למערכת ממוחשבת של מס הכנסה

:להלן שאילתות מס הכנסה מסך שחור

שאילתות שע"מ
מס הכנסה (מסך שחור)
יעוד ותיאור קוד שאילתא פנימי
קוד פינק מקדמות   002  114
מעקב על החזר מס   002  119
כרטסט להנה"ח   002  121
מרוקז מקדמות   002  124
ריכוז מקדמות תשלומים לפי שנה   002  134
מצב חשבון לישות   002  137
אישור החזר מס   002 146
מידע כללי לשנת מס   002  154
הצגת כתובות למשלוח דואר   002  185
מצב קנסות ועיצומים   002  150
מידע על אישור מס במקור לתיק בודד   002  213
ריכוז חיוב מקדמות של לקוחות   002  234
דו"ח ליקויים של כל הלקוחות   002  270
הזמנת פנקס מקדמות   002  315
הזמנת שוברים לאחר שידור פרטי התשלום   002  362
הפקת אישורי ניכוי מס וניהול ספרים   002  413
עדכון/ביטול מקדמות   002  415
קליטת דוחות מקדמות   002  461
שידור פרטי רווח הון נושא מס   002  478  10227א"כ F4
עדכון כתובת למשלוח דואר ישן   002  485
עדכון חשבון בנק לישות   002  491
מועדי להצהרת הון (כללי ופרטני)  AHZM
לבדוק – הפקת שוברים לתשלום  EHDP
 AORM  20 הצגת אורכות למייצגים  AORM
 IDOM 21 מעקב אחר הגשת דו"חות במס הכנסה  IDOM
 ISUF 22 שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחידים וחברות  ISUF
 ISUG  23 חישוב מס החל משנת המס 1994  ISUG
 AZFM 24 בירור מועד הפיכת חברה לחברה משפחתית  AZFM
ריכוז מידע על חובה ומצב הגשות לפי נישום  ITAG
 IPRTפרטים כלליים במס הכנסה )סוג תיק, כתובת, פ"ש וכודומה(  IPRT
הפקת טופס 106 ממעסיק (נדרש תיק ניכויים)  4601
ניכויים (ישן מסך שחור ישן עד 31.12.2017)
 מצב חשבון ישות  N   010
ביטול דיווח ניכויים  N   024 תקופה, "ש" על שורה לביטול F4, הסבר, "ע", F2
קליטת/תיקונים דוחות שוטפים ללא תשלום  N   040
בדיקת קוד פינקס  N   151
 N 176 3 לקוחות עם ליקויים בדוחות 856+126  N   176
בדיקת עיצומים  N   180
מצב חשבון לדוחות ולדיווחים 126/856 לפי שנה  N   250
 N 253 4 מצב הגשת דו"חות שנתיים 856,126  N   253
דיווח ותשלום בהוראת קבע שוטף  N   271
תשלום יתרה או חוב בהוראת קבע  N   272
 N 342 5 עדכון כתובת למשלוח דואר  N   342
עדכון חשבון בנק לישות  N   343
 N 344  6 הזמנת פנקס שוברים  N   344
עדכון כתובת למשלוח דואר ישן   ITIK
מע"מ (ישן מסך שחור עד 31.12.2015)
 824  1 עדכון כתובת ומס' טלפון  824
 895 2 תאריכי רשימות החזרים במע"מ  895
 821M 3 רישום עוסק- שאילתת הזנה
עדכון חשבון בנק לעוסק  870
 E821  5 הצגת מסכים של פתיחת תיקים  E821
שאילתות החזר בלו/סולר  ESLR
 EMAM 6 מצב חשבון העוסק במע"מ  EMAM
 ERCH  7 התפלגות חובות לפי סוגים  ERCH
 ESNA 8 ריכוז שנתי לפעילות של עוסק במע"מ  ESNA
 ETAS 9 שידור דוחות שוטפים ומתקנים  ETAS
הנפקת אישור עוסק (ישלח במייל)  ETNM אופציה 6, שינוי תאריך
כללי (ישן מסך שחור עד 31.12.2015)
ענפים  EMFN
 MYZG(41) 1 רשימת מיוצגים  41  MYZG
 MYZG(43) 2 עדכון פרטי מייצג  43  MYZG
 MYZG(46)  3 מחיקת מיוצג  46  MYZG
 MYZG(47) 4 סטטיסטיקות  47  MYZG
 MYZG(48)     5 פרטי מיוצג בודד  48  MYZG
 MYZG(49)   6 דו"חות למייצגים  49  MYZG
מקרקעין/שבח
נתוני שומות מס שבח מספר בתלם  905M

שע'מ – שירות עיבודים ממוכנים של רשות המיסים*______________________________


החומר זה כסייוע בהתנהולת של עסק שלכם
המידע המקצועי בדף אינטרנט זה הינו מידע כללי בלבד ואינו בא במקום הוראות החוק אחרות
אין במידע שום המלצה מקצועית או חוות דעת ואנו לא אחראים לכל טעות שעלולה להתגלות


42218-business-people


אנו נשמח לעמוד לשירותכם
השאירו פרטים, ומיד נחזור אליכם