סוג תיק מס הכנסה - Agaev Edgar, CPA - אגייב אדגר, רואה חשבון

סוגי תיק שונים בשאילתות מס הכנסה


  MKOD – *סוגי תיק במס הכנסה ניתן לבדוק בשאילתת יישומי שע'מ

במהלך עסקים הרגיל, אנו יכולים לעזר בסימונים של רשות המיסים, לקבל אינדיקצית ראשונית לסיווג, לסטטוס ולמצב של הנישום

:להלן סוגי תיקים שוני במס הכנסה

סוגי תיקים במס הכנסה
עצמאי סגור ללא יתרות 10 סוג תיק
נפטר שהטיפול בתיקו טרם הסתיים 13 סוג תיק
נישום מנותק 17 סוג תיק
לצורך פטור מניכויים במקור 19 סוג תיק
נישום שלא חייב בניהול פנקסים כמחזור לא מהותי 20 סוג תיק
מלכ'ר לצורך היטל רכוש 25 סוג תיק
מנהל בחברה, בעל שליטה בחברה 30 סוג תיק
(עוסק יחיד/עוסק זעיר (מע'מ 40 סוג תיק
מערכת חשבונות חד צידית פשוטה 41 סוג תיק
מנהל מערכת חשבונות חד צידית מורכבת מצטבר 42 סוג תיק
חקלאי שלא מנהל חשבונות בשיטה הכפולה 43 סוג תיק
מנהל חשבונות חד צידי מורכב על בסיס מזומן 52 סוג תיק
מנהל חשבונות בשיטה הכפולה 53 סוג תיק
(חברה עם הכנסות פסיביות (רכוש, ריבית 61 סוג תיק
חברות רגילות לא סוגים אחרים 62 סוג תיק
חברות פשמ'ג 63 סוג תיק
קיבוצים ,מושבים ,אגודות שיתופיות 64 סוג תיק
חברה רשומה ברשם החברות ולא פעילה 70 סוג תיק
תאגידים לצורך פטור מניכוי במקור 71 סוג תיק
חברה ללא פעילות או יתרה 73 סוג תיק
(תיק דיבידנד (נלווה 75 סוג תיק
חברה עם יתרת שתיקה 76 סוג תיק
חברה סגורה שהטיפול השומתי טרם הסתיים 77 סוג תיק
חברה סגורה שנמחקה ברשם 78 סוג תיק
חברה בהליכי פרוק 80 סוג תיק
חברה בפירוק מרצון 81 סוג תיק
חברה בפרוק ע'פ צו בית משפט 82 סוג תיק
נישום בפשיטת רגל 83 סוג תיק
מלכ'ר פעיל שאשור כמוסד 84 סוג תיק
מלכ'ר פעיל שאושר כמוסד ציבורי 85 סוג תיק
מלכ'ר פעיל שלא אושר כמוסד ציבורי 86 סוג תיק
מלכ'ר לא פעיל 87 סוג תיק
מלכ'ר שאושר למע'מ ולא פנה למס הכנסה 88 סוג תיק
שכיר שהודיע על סגירת עסקו השנה 90 סוג תיק
שכיר לצורך החזר מס ולא חייב בהגשה 91 סוג תיק
עם שהכנסות ממשכורת וחייב בהגשת דוח 92 סוג תיק
שכיר עם הכנסות ממקורות נוספים וחייב בהגשת דוח 93 סוג תיק
(שכיר עם הכנסות ממקורות נוספים ללא מקור (רכוש, ריבית, בעל מניות , שגרירויות 94 סוג תיק
לצורך תשלום מס על שכר דירה 95 סוג תיק
מיועד לסגירה עם יתרות שהטיפול טרם הסתיים 96 סוג תיק
שכיר עם הכנסות ממקורות מיוחדים 97 סוג תיק

______________________________

שע'מ – שירות עיבודים ממוכנים של רשות המיסים*


החומר זה כסייוע בהתנהולת של עסק שלכם
המידע המקצועי בדף אינטרנט זה הינו מידע כללי בלבד ואינו בא במקום הוראות החוק אחרות
אין במידע שום המלצה מקצועית או חוות דעת ואנו לא אחראים לכל טעות שעלולה להתגלות42218-business-people


אנו נשמח לעמוד לשירותכם
השאירו פרטים, ומיד נחזור אליכם